ʻIa Ao Sāmoana!

Latest Announcements

Check us out at ʻOhana Hale Marketplace!

We have a storefront at Stall 23 at ʻOhana Hale Marketplace (the old Sports Authority) on Ward, in Honolulu, Hawaiʻi. We have a collection of Samoan and Pacific books. We also have some Samoan food.

https://www.ohmhawaii.com/

Faʻatau sau tusi!

  • ʻAiseā e ao ona aʻoaʻoina ai lā tātou gagana Sāmoa?

  • No ke aha e aʻo ai i kā kākou ʻōlelo Kāmoa?
  • Aʻoaʻoina lau faʻasāmoa!

  • E aʻo i ka ʻōlelo Kāmoa!

ʻAiseā e ao ona aʻoaʻoina ai lā tātou gagana Sāmoa?

No ke aha e aʻo ai i kā kākou ʻōlelo Kāmoa?

Aʻoaʻoina lau faʻasāmoa!

E aʻo i ka ʻōlelo Kāmoa!